Hyppäyksiä mobiiliin opetukseen

Tutkivan oppimisen idea sarjakuvana

Syksyllä alkoi uusi hanke TutKIVA, jonka projektipäällikkönä toimin. Haaste on uusi mutta mieluisa. Kiva aloittaa hanke ihan alusta asti, nähdä mitä kaikkea siihen liittyy. Yrittää tehdä niin kuin on aina ajatellut, että pitäisi. Joka onkin helpommin sanottu kuin tehty. Walk the Talk -periaate!

20131114-193741.jpg

Perustin asialle, omille kokemuksilleni ja tarinalle, myös blogin Tutkivan matkassa.

Lisäksi aloitin Mobiili Salpauksessa -wikisivun, jota toivon kaikkien meillä asian parissa työskentelevien muidenkin täydentävän.

Mainokset

Verpaalin oppeja

Sain haasteen vetää Opening-hankkeen päätökseen. Osaavien ja innostuneiden opettajien, pääasiassa Marjan ja Säteen kanssa, rakensimme Verpaali-koulutuksen. Verpaali on ollut kokonaan verkossa toteutettava tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä erityisesti kielen opetuksessa harjoittava kokonaisuus. Kohderyhmänä on ollut kielten opettajat ympäri Suomen. Kaikkeen tehtyyn voi tutustua avoimessa Verpaali-blogissamme.

Kuten sanotaan, opettaessaan muita oppii parhaiten, ja niin on käynyt nytkin. Itse on perehtynyt omalla vastuulla olleisiin asioihin, kuten Bloggeriin; useimmat blogini ovat tähän asti olleet WordPressiä, kuten tämä h.ope. Adobe Connectin käyttö on tullut yhä tutummaksi. Alla muistiinpanoja ja parhaita paloja.

Äänitiedostot

Marja opetti äänitiedostojen tekemistä ja käyttöä ja huomaan, että siinä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Marja on koonnut paljon ohjeita esim. Audacity-ohjelmasta blogiinsa Yhteisöllinen media kielten opetuksessa.

Yksi esimerkki on hauska voki, jonka bongasin Rongaksen Annen verkkomentor-wikistä.

 • Ensimmäisen harjoituksen aiheena itse VOKI

Kesäoppia kirjasta Keskusteleva opetus

Aurinkotuolissa luen kirjaa Keskusteleva opetus, jonka kirjoittaja on professori Oscar Brenifier. Kirja on ollut lainassa jo pitkään ja lomalla vihdoin aikaa sille. Tavoitteena oppia paremmin hyödyntämään keskustelua opetuksessa. Sen aikaansaaminen opetustilanteessa kun on usein aika vaikeaa. Vaikka haluaisi niin tehdä, ja tietää että oppijoilla on paljon ajatuksia, miten luoda ilmapiiri, jossa ajatukset haluttaisiin jakaa? Hyvin keskeinen asia myös yhteisöllisessä oppimisessa. Toivon löytäväni paljon hyvää; ennen kaikkea ymmärtäväni paremmin.

Oscar aloittaa, että kyky ottaa välimatkaa itseensä tai jopa irrottautua itsestään on yksi pedagogiikan tärkeimmistä haasteista niin oppilaalle kuin opettajallekin. Pedagogian pääongelma perustuu hänen mukaansa siihen, miten oppija pystyy uppoutumaan maailmaan, joka ei ole hänen omansa ja siihen, miten opettaja pystyy kehottamaan oppijaa uppoutumaan maailmaan, joka ei ole tämän oma. Hän pitää keskustelua kiinnostavana opetusmenetelmänä juuri siksi, että siinä otetaan tätä oppimisessa tarvittavaa välimatkaa.

Hän toteaa, että luonnollisin opetusmuoto – ja samalla alkeellisin välimatkan ottamisen muoto – on täydellinen uppoutuminen. Kohtaamme opittavia asioita, ylipäätään maailman, useimmiten ilman esipuheita tai saatesanoja. Opetuksessa tämä toimintatapa ei ole ongelmatonta; Oscar varoittaa aliarvioimasta tragediaa, jonka oppija joutuu kokemaan törmätessään asetelmaan koulussa. Ongelmaa ei tietty synny, jos oppija selviää oppimistilanteesta menestyksekkäästi. Jos taas oppijalla ei ole riittäviä voimavaroja, tilanne voi herättää voimakkaita vastenmielisyyden tunteita. Uuteen ja outoon, käsittämättömyyteen törmääminen voi herättää tuskaa, joka on helpompi väistää välttelemällä koko oppiainetta, sen sijaan että opettelisi hallitsemaan sitä. Juuri näille oppijoille voisi Oscarin mukaan olla hyötyä keskustelusta opetusmenetelmänä.

Luentoa hän pitää erityisen keinotekoisena opetusmentelmänä. Kaikki luonnostelu ja valmistelu (opettajan oma oppiminen?) on pyyhitty pois viimeistellystä esityskelpoisesta lopputuloksesta. Opettaja viestittää esityksellään, että ongelmia ei ole. Samoin oppija kuuntelijana ei yleensä esitä kysymyksiä, vaikka niitä mielessä olisikin. Tämä johtuu Oscarin mielestä paljolti siitä, että ongelmalla on huono maine; sitä ei tietoisesti etsitä, ei liioin tunnusteta eikä tehdä näkyväksi vaikka pitäisi.

Keskustelusta on hyötyä Oscarin mukaan juuri problematisoinnissa, ongelman muotoilussa, käsittelyssä ja asian ytimen löytämisessä. Luento luo oppijalle illuusion; opettaja on taikuri, jolla ei ole ongelmia. Todellisuudessa opettaja on ennemminkin silmänkääntäjä, joka vain tietää vetää oikeista naruista. Hän saa näyttämään asiat helpoilta, ongelmattomilta.

Oscar väittää, että oppiaineen tulisi olla ja säilyä ongelmana opettajalle. Tämä liittynee siihen, että silloin oma kiinnostus ja aitous opetettavaan asiaan säilyy.

Keskustelun hyödyt

Oscar näkee keskustelevassa opetuksessa monia hyötyjä. Kysymysten esittäminen mahdollistuu ja asioihin liittyvät ongelmat tulevat esille. Ongelmat ovat hänen mielestään juuri asioiden ydintä, vaikkakin joskus vaikeasti tavoitettavia. Opettaja saa jatkuvasti työstää omaa tapaansa käsitellä oppiainetta. Keskustelussa päästään käsittelemään suhdetta oppiaineeseen, joka on välttämätöntä oppimisen syventämiselle. Lisäksi oppijan kohtaamat ongelmat havaitaan, jotta niitä päästään käsittelemään. Ennen kaikkea luodaan parempia edellytyksiä opettajan ja oppijan ymmärrykselle, oppimiselle.

Lähde: O., Brenifier. Keskusteleva opetus. 2009. s. 9-14.

TOP Lontoossa – blogi oppimispäiväkirjana

3. vuoden merkonomiopiskelijat lähtevät Lontooseen TOP-jaksolle. Heidän opettajansa seuraavat TOP-jaksoa oppimispäiväkirjojen eli opiskelijablogien kautta.

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
suunnittelu ja toteutus 29.3.2010

I Opeblogin käyttöönotto

http://blogit.salpaus.fi/toplontoo/

Opettajille luotiin blogi, johon opiskelijoiden blogit tullaan linkittämään, eli tilaamaan rss-syötteinä. Opeblogista haluttiin pelkistetty niin sisällöltään kuin teemaltaan.

Koska opiskelijoita on vain viisi, mietimme josko kaikki olisivat kirjoittaneet samaiseen opeblogiin. Päädyimme henkilökohtaisiin; jokainen saa luoda omannäköisen bloginsa.

II Opiskelijoiden perehdytys bloggaamiseen

blogi oppimispäiväkirjana

kokonaishahmotus

a) Kokonaisuuden hahmottaminen

 • Blogi oppimispäiväkirjana: avoimuus, julkisuus, henkilökohtaisuus, yhteisöllisyys
 • Tavoitteet ja käytännöistä sopiminen
 • Oman blogin luominen
 • Ope- ja opiskelijablogien keskinäinen linkitys: rss-syötteen tilaus

b) Oman blogin luominen

 • http://wordpress.com (muita ilmaisia esim. blogger.com)
 • Vahvistusviestin hyväksyminen sähköpostitse
 • Blogin asetukset
  • Ulkoasu: Teemat
  • Ulkoasu: Vimpaimet (Meta/Tili, Linkit, RSS…)
  • Asetukset: Yleiset/Aika
  • Asetukset: Keskustelu (mm. kommenttien julkaisu)
  • Artikkelit: Aiheet (Avainsanat)
 • Blogin sisältö
  • Sivut: About
  • Artikkelit: Muokkaa..
  • Linkit:
 • Opettajien ja muiden blogien tilaus
  • Ulkoasu: Vimpaimet/RSS

c) Oppimistavoitteet – käytännöistä sopiminen

 • TOP-jakson tavoitteet
 • Blogikirjoittamisen käytännöt