Verpaalin oppeja

Sain haasteen vetää Opening-hankkeen päätökseen. Osaavien ja innostuneiden opettajien, pääasiassa Marjan ja Säteen kanssa, rakensimme Verpaali-koulutuksen. Verpaali on ollut kokonaan verkossa toteutettava tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä erityisesti kielen opetuksessa harjoittava kokonaisuus. Kohderyhmänä on ollut kielten opettajat ympäri Suomen. Kaikkeen tehtyyn voi tutustua avoimessa Verpaali-blogissamme.

Kuten sanotaan, opettaessaan muita oppii parhaiten, ja niin on käynyt nytkin. Itse on perehtynyt omalla vastuulla olleisiin asioihin, kuten Bloggeriin; useimmat blogini ovat tähän asti olleet WordPressiä, kuten tämä h.ope. Adobe Connectin käyttö on tullut yhä tutummaksi. Alla muistiinpanoja ja parhaita paloja.

Äänitiedostot

Marja opetti äänitiedostojen tekemistä ja käyttöä ja huomaan, että siinä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Marja on koonnut paljon ohjeita esim. Audacity-ohjelmasta blogiinsa Yhteisöllinen media kielten opetuksessa.

Yksi esimerkki on hauska voki, jonka bongasin Rongaksen Annen verkkomentor-wikistä.

 • Ensimmäisen harjoituksen aiheena itse VOKI

Mainokset

Kesäoppia kirjasta Keskusteleva opetus

Aurinkotuolissa luen kirjaa Keskusteleva opetus, jonka kirjoittaja on professori Oscar Brenifier. Kirja on ollut lainassa jo pitkään ja lomalla vihdoin aikaa sille. Tavoitteena oppia paremmin hyödyntämään keskustelua opetuksessa. Sen aikaansaaminen opetustilanteessa kun on usein aika vaikeaa. Vaikka haluaisi niin tehdä, ja tietää että oppijoilla on paljon ajatuksia, miten luoda ilmapiiri, jossa ajatukset haluttaisiin jakaa? Hyvin keskeinen asia myös yhteisöllisessä oppimisessa. Toivon löytäväni paljon hyvää; ennen kaikkea ymmärtäväni paremmin.

Oscar aloittaa, että kyky ottaa välimatkaa itseensä tai jopa irrottautua itsestään on yksi pedagogiikan tärkeimmistä haasteista niin oppilaalle kuin opettajallekin. Pedagogian pääongelma perustuu hänen mukaansa siihen, miten oppija pystyy uppoutumaan maailmaan, joka ei ole hänen omansa ja siihen, miten opettaja pystyy kehottamaan oppijaa uppoutumaan maailmaan, joka ei ole tämän oma. Hän pitää keskustelua kiinnostavana opetusmenetelmänä juuri siksi, että siinä otetaan tätä oppimisessa tarvittavaa välimatkaa.

Hän toteaa, että luonnollisin opetusmuoto – ja samalla alkeellisin välimatkan ottamisen muoto – on täydellinen uppoutuminen. Kohtaamme opittavia asioita, ylipäätään maailman, useimmiten ilman esipuheita tai saatesanoja. Opetuksessa tämä toimintatapa ei ole ongelmatonta; Oscar varoittaa aliarvioimasta tragediaa, jonka oppija joutuu kokemaan törmätessään asetelmaan koulussa. Ongelmaa ei tietty synny, jos oppija selviää oppimistilanteesta menestyksekkäästi. Jos taas oppijalla ei ole riittäviä voimavaroja, tilanne voi herättää voimakkaita vastenmielisyyden tunteita. Uuteen ja outoon, käsittämättömyyteen törmääminen voi herättää tuskaa, joka on helpompi väistää välttelemällä koko oppiainetta, sen sijaan että opettelisi hallitsemaan sitä. Juuri näille oppijoille voisi Oscarin mukaan olla hyötyä keskustelusta opetusmenetelmänä.

Luentoa hän pitää erityisen keinotekoisena opetusmentelmänä. Kaikki luonnostelu ja valmistelu (opettajan oma oppiminen?) on pyyhitty pois viimeistellystä esityskelpoisesta lopputuloksesta. Opettaja viestittää esityksellään, että ongelmia ei ole. Samoin oppija kuuntelijana ei yleensä esitä kysymyksiä, vaikka niitä mielessä olisikin. Tämä johtuu Oscarin mielestä paljolti siitä, että ongelmalla on huono maine; sitä ei tietoisesti etsitä, ei liioin tunnusteta eikä tehdä näkyväksi vaikka pitäisi.

Keskustelusta on hyötyä Oscarin mukaan juuri problematisoinnissa, ongelman muotoilussa, käsittelyssä ja asian ytimen löytämisessä. Luento luo oppijalle illuusion; opettaja on taikuri, jolla ei ole ongelmia. Todellisuudessa opettaja on ennemminkin silmänkääntäjä, joka vain tietää vetää oikeista naruista. Hän saa näyttämään asiat helpoilta, ongelmattomilta.

Oscar väittää, että oppiaineen tulisi olla ja säilyä ongelmana opettajalle. Tämä liittynee siihen, että silloin oma kiinnostus ja aitous opetettavaan asiaan säilyy.

Keskustelun hyödyt

Oscar näkee keskustelevassa opetuksessa monia hyötyjä. Kysymysten esittäminen mahdollistuu ja asioihin liittyvät ongelmat tulevat esille. Ongelmat ovat hänen mielestään juuri asioiden ydintä, vaikkakin joskus vaikeasti tavoitettavia. Opettaja saa jatkuvasti työstää omaa tapaansa käsitellä oppiainetta. Keskustelussa päästään käsittelemään suhdetta oppiaineeseen, joka on välttämätöntä oppimisen syventämiselle. Lisäksi oppijan kohtaamat ongelmat havaitaan, jotta niitä päästään käsittelemään. Ennen kaikkea luodaan parempia edellytyksiä opettajan ja oppijan ymmärrykselle, oppimiselle.

Lähde: O., Brenifier. Keskusteleva opetus. 2009. s. 9-14.

II OH/Lamk – Opetusharjoittelu alkaa some-osuudella LAMKin opiskelijoille

Aloitan opeopintojen opetusharjoitteluni LAMKin tekniikan laitoksen opiskelijoiden kanssa. Sisältönä on 1 op:n verran sosiaalista mediaa, joka on osa suurempaa 5 op:n Tietotekniikka-opintojaksoa. Suunnittelemme osuuteni opintojaksosta vastaavan opettajan Arin kanssa.

 • Tämä OH/Lamk alkaa ma 13.9.2010. Tunnit ovat kaksi kertaa viikossa, aina maanantaisin 8.15-11.45 ja keskiviikkoisin 10.15-11.45. Viimeinen opetuskerta on 29.9.2010.

Top4 – asiantuntijaopettajien tapaaminen II

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 26.4.2010

Toisessa tapaamisessa sovitaan, ketkä opettajista ovat mukana kehittämistyössä, työvälineiden testauksessa ja mallintamisessa. Tarkoitus on myös esitellä ja tutustua erilaisiin sosiaalisen median työvälineisiin. Ideanahan on, että jokainen hyödyntää jotain niistä opetuksessaan top-jaksolla. Ehdotan, että otamme niitä harjoituksen vuoksi käyttöön, keskenämme.

 • Alla toisen tapaamisen sisältö karttakuvana (hiirellä kuva isommaksi).
 • Tätä kertaa varten olen jo luonut Google Docsiin avoimen, linkistä avautuvan, tiedoston, jossa on dioina viime kerran yhteiset ajatukset ja kommentointimahdollisuus. Tämä linkki ym. talon wikissä (AD-tunnuksilla sisäänkirjautuminen) http://bit.ly/dkoFHr
 • Diigoon luotu meille toptvt-ryhmä http://groups.diigo.com/group/toptvt

top4 II tapaaminen

Top4 – asiantuntijaopettajien tapaaminen I

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 12.3.2010

Top4-hankkeessa etsitään ja edelleen kehitetään työssäoppimisen, ja laajemminkin työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä. Kehittämistyötä tehdään yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa. Ensimmäisen tapaamisemme sisältö karttakuvana.

asiantuntijaopettajien tapaaminen

top4 ja asiantuntijaopettajat

I Ennakkotehtävä

Tutustuminen Tuki-Pulssissa tehtyyn verkkokurssiin. Tehtävänä oli miettiä miten tehty sisältö sopi omaan opetukseen, omalle alalle ja opiskelijoille. Tehtävä lähetettiin sähköpostitse kutsun yhteydessä.

II Tapaaminen

 • Top4-projektin kuvaus ja ennakkotehtävästä keskustelua.
 • Prosessikävely: Top-jakson vaiheiden (ennen, aikana, jälkeen) sisältöjen ja toimintojen kuvaus liimalapuille ja vienti flapille. Ryhmätyö-tehtävä. Yhteinen tehdyn purku ja keskustelua millaisia tieto- ja viestintäteknisiä/sosiaalisen median työvälineitä voitaisiin eri tilanteissa hyödyntää. Esim. oppimispäiväkirjan pitoa blogissa, yhteydenotto opettajaan Skypellä jne.
 • Tapaaminen videoitiin talteen poissaolleille myöhemmin lähetettäväksi.

Wikityöpaja verkko-opetuksen mentoreille

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 14.4.2010

Pidimme ePassi-koulutuksen wiki-työpajan Päijät-Hämeen verkko-opetuksen mentoreille. Meitä oli kaksi opettajaa, Arja Burmoi ja minä. Laadin jälleen kartan koulutuksen sisällöstä.

wikityopaja mentoreille

wikityöpaja

Opetuskeskustelu on osoittautunut hyväksi tavaksi aloittaa opetus. Se kokoaa kaikkien mukana olevien ajatukset opittavasta asiasta, herättelee ja tuo esiin ennakkokäsitykset, ajatuksia myös jaetaan ja tuodaan esille erilaiset näkemykset. Lisäksi opettaja tuo heti alkuun keskeistä ydintietoa aiheesta – päästään siis hyvin kartalle.

Moodlen wiki olikin useimmille tuttu mutta jotain uuttakin ilmeni. Niinhän usein käy, kun aiheeseen kunnolla perehdytään. Tällä kertaa kokeiltiin yhdessä miten käy, kun tehtiin muutoksia kohtaa aseta liput – muutokset sulkivat koko wikisivun, joka kyllä saatiin lopulta takaisin. Yhtaikaista työstämistä kannattaa tässä wikissä välttää, vain yhden tehty tallentuu, muiden tehty voi kadota bittiavaruuteen.

Wikispaces oli myös minulle aika uusi tuttavuus. Töissä kun olen perehtynyt ja käyttänyt wiki Confluencea. Wikispaces tuntuu aika nopeasti haltuun otettavalta. Loin itselleni myös harjoitteluwikin veop.wikispaces.com

Wiki Confluence on Salpauksen ja LAMKin yhteinen wiki. Confluence on maksullinen ja siksi siinä onkin jo paljon ominaisuuksia ja nyt alkaa olla  jo aika paljon sisältöäkin, ks. wiki.lamk.fi. Haku-toiminnon käyttö on välttämätöntä asioiden etsintään.  Itseäni viehättää tekemisen näkyminen ja jakaminen – listasin oman työni keskeiset asiat omalle wikisivulleni. Osa sivuista on avointa, osa edellyttää AD-tunnusta (Salpauksen/LAMKin henkilöstöön tai opiskelijoihin kuulumista). Avoin sivu on esim. Seminaarisatoa, jonne olen itsekin kirjannut ajatuksiani. Talon väelle näkyvä sivu on esim. em. työwikini.

HoReCa-alan opiskelijoiden moodle-perehdytys

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 16.4.2010

Uutta hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoa aloittavan opiskelijaryhmän perehdyttäminen Elsa moodlen käyttöön yhdessä opettaja Tarja Laaksosen kanssa. Mukana opiskeijoita myös muista ryhmistä. Kokonaisuuden hahmotus kuvana (klikkaa kuva isoksi).

Moodle perehdytys HotRaCat

Moodle perehdytys HotRaCat

Sosiaalinen media

 • on ennen kaikkea toimintatapa, jonka sosiaalisen median välineet mahdollistavat
 • yksilöllisyys – yhteisöllisyys
 • yksityisyys – julkisuus, avoimuus
 • osallistuminen, itse tekeminen, jakaminen
 • nopeus, reaaliaikaisuus
 • helppoa, ilmaista
 • tietosuoja, tietoturva – tiedä mitä teet
 • hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa, työssä, vapaa-ajalla
 • rss, blogi, mikroblogi, wiki, jaetut kirjanmerkit, kuvanjakopalvelut, podcastit, pikaviestimet jne.

Satunnaisia poimintoja:

Elsa Moodlen toimintojen esittely ja harjoittelu

 • Sisään kirjautuminen / AD
 • Omat kurssit, rekisteröityminen
 • Omat tiedot
 • Käyttöliittymä
 • Keskustelut: Uutiset, avoin foorumi
 • Yksityisviestit
 • Tehtävätiedostojen palautus
 • Wiki
 • Chat
 • Sanasto

HoReCa-alan verkkokursseille on oma kategoriansa. Elsan demo-kurssilla voi harjoitella toimintoja. Kirjautuminen AD-tunnuksilla, avaimella: elsa

Kellotaulu-treffit

Sovitaan kahdet treffit, joilla tullaan keskustelemaan aiheista omat tietokoneen käyttötaidot ja mielipiteeni sosiaalisesta mediasta.

Elsa Moodlen perustoimintojen harjoittelua

Opiskelijat saivat itse arvioida oman tasonsa: he saivat valita, menevätkö II-ryhmään, jossa edetään joutuisasti asiat kerraten vai I-ryhmään, jossa aletaan ihan alusta ja ajan kanssa. Alustavastihan perustoiminnot oli jo esitelty ja katsottu yhdessä.

Itse opetin I-ryhmää. Aikaa meni paljon jo AD-tunnusten vaihtamiseen, koneet toimivat hyvin h i t a a s t i . Saimme lopulta kaikki ilmoitetuiksi kolmelle pian alkavalle opintojaksolle. Kaikki oppivat myös kuinka ennakkotehtävään vastataan Elsan verkkotekstissä; tehtävä tulee tehdä jo tulevan viikonlopun aikana. Keskustelutoiminto ehdittiin katsoa vain pikaisesti. Onneksi asiat tulevat kerrattua ja opittua varamasti opintojen myötä.