Oppiminen teoriassa ja käytännössä

Opettajaopinnot alkoivat tuhdilla paketilla oppimisen teoriaa ja käytäntöä. Asiaa oli niin runsaasti, että vaikka tehtävissä pyrittiin löytämään olennainen ja sovellettiin opittua käytäntöön ja omiin kokemuksiin, asiat jäivät silti irrallisiksi, hajalleen. Muistan paljon lukemastani mutta en osaa laittaa sitä järjestykseen, poimia sitä olennaista.

Keskustellessani työpaikallani erään oppimisen ammattilaisen kanssa, keksin, että itselle tehty oppimisen huoneentaulu eli käsitekartta voisikin selkeyttää ajatuksiani ja visuaalisesti rakentaa kokonaisuuden, jossa asiat sijoittuisivat oikeille paikoilleen.

Tämä tarpeellinen, koska tämä opintojakso kaiken tulevan perusta?

Mainokset