Suojattu: Ideoita

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Mainokset

Somea VES-päivässä – mitä, miksi ja miten?

Koulutuspäällikkö Ari pyysi minut lukuvuoden aloittavaan VES-päivään. Toiveena olisi vastata hänen opettajilleen kysymykseen: Miksi ihmeessä sosiaalista mediaa opetukseen? Hän kertoi itse innostuneensa aiheesta kuultuaan esityksen, jossa Tavastiassa oli sosiaalisen median (somen) avulla innostettua opiskelijoita jatkamaan –  keskeyttäneiden määrä väheni. Hyvä some-esimerkki oli Pintakilta: opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteinen wiki. Tehty ilmaispalveluun wikispaces.com.

Sisältö

 1. Verkko-oppimisalustaa hyödyntäneen opettajan kokemuksia -johdattelua aiheeseen.
 2. Lähtökohdat, toiveita ja kysymyksiä? avoin muistio (tehty muistio.tieke.fi)
 3. Esimerkkejä toteutuksista m.e-oppiminen-blogissa some/tvt-sivulla blogeista ja wikeistä, sekä Facebookryhmistä (rakentajat+, OpenIdea, Salpauksen äidinkielen atto-opettajat)
 4. Miten aloittaa? Lasse Vallemaa ks. dia 3
 5. Jatkosuunnitelmia? avoin muistio

Kesäoppia kirjasta Keskusteleva opetus

Aurinkotuolissa luen kirjaa Keskusteleva opetus, jonka kirjoittaja on professori Oscar Brenifier. Kirja on ollut lainassa jo pitkään ja lomalla vihdoin aikaa sille. Tavoitteena oppia paremmin hyödyntämään keskustelua opetuksessa. Sen aikaansaaminen opetustilanteessa kun on usein aika vaikeaa. Vaikka haluaisi niin tehdä, ja tietää että oppijoilla on paljon ajatuksia, miten luoda ilmapiiri, jossa ajatukset haluttaisiin jakaa? Hyvin keskeinen asia myös yhteisöllisessä oppimisessa. Toivon löytäväni paljon hyvää; ennen kaikkea ymmärtäväni paremmin.

Oscar aloittaa, että kyky ottaa välimatkaa itseensä tai jopa irrottautua itsestään on yksi pedagogiikan tärkeimmistä haasteista niin oppilaalle kuin opettajallekin. Pedagogian pääongelma perustuu hänen mukaansa siihen, miten oppija pystyy uppoutumaan maailmaan, joka ei ole hänen omansa ja siihen, miten opettaja pystyy kehottamaan oppijaa uppoutumaan maailmaan, joka ei ole tämän oma. Hän pitää keskustelua kiinnostavana opetusmenetelmänä juuri siksi, että siinä otetaan tätä oppimisessa tarvittavaa välimatkaa.

Hän toteaa, että luonnollisin opetusmuoto – ja samalla alkeellisin välimatkan ottamisen muoto – on täydellinen uppoutuminen. Kohtaamme opittavia asioita, ylipäätään maailman, useimmiten ilman esipuheita tai saatesanoja. Opetuksessa tämä toimintatapa ei ole ongelmatonta; Oscar varoittaa aliarvioimasta tragediaa, jonka oppija joutuu kokemaan törmätessään asetelmaan koulussa. Ongelmaa ei tietty synny, jos oppija selviää oppimistilanteesta menestyksekkäästi. Jos taas oppijalla ei ole riittäviä voimavaroja, tilanne voi herättää voimakkaita vastenmielisyyden tunteita. Uuteen ja outoon, käsittämättömyyteen törmääminen voi herättää tuskaa, joka on helpompi väistää välttelemällä koko oppiainetta, sen sijaan että opettelisi hallitsemaan sitä. Juuri näille oppijoille voisi Oscarin mukaan olla hyötyä keskustelusta opetusmenetelmänä.

Luentoa hän pitää erityisen keinotekoisena opetusmentelmänä. Kaikki luonnostelu ja valmistelu (opettajan oma oppiminen?) on pyyhitty pois viimeistellystä esityskelpoisesta lopputuloksesta. Opettaja viestittää esityksellään, että ongelmia ei ole. Samoin oppija kuuntelijana ei yleensä esitä kysymyksiä, vaikka niitä mielessä olisikin. Tämä johtuu Oscarin mielestä paljolti siitä, että ongelmalla on huono maine; sitä ei tietoisesti etsitä, ei liioin tunnusteta eikä tehdä näkyväksi vaikka pitäisi.

Keskustelusta on hyötyä Oscarin mukaan juuri problematisoinnissa, ongelman muotoilussa, käsittelyssä ja asian ytimen löytämisessä. Luento luo oppijalle illuusion; opettaja on taikuri, jolla ei ole ongelmia. Todellisuudessa opettaja on ennemminkin silmänkääntäjä, joka vain tietää vetää oikeista naruista. Hän saa näyttämään asiat helpoilta, ongelmattomilta.

Oscar väittää, että oppiaineen tulisi olla ja säilyä ongelmana opettajalle. Tämä liittynee siihen, että silloin oma kiinnostus ja aitous opetettavaan asiaan säilyy.

Keskustelun hyödyt

Oscar näkee keskustelevassa opetuksessa monia hyötyjä. Kysymysten esittäminen mahdollistuu ja asioihin liittyvät ongelmat tulevat esille. Ongelmat ovat hänen mielestään juuri asioiden ydintä, vaikkakin joskus vaikeasti tavoitettavia. Opettaja saa jatkuvasti työstää omaa tapaansa käsitellä oppiainetta. Keskustelussa päästään käsittelemään suhdetta oppiaineeseen, joka on välttämätöntä oppimisen syventämiselle. Lisäksi oppijan kohtaamat ongelmat havaitaan, jotta niitä päästään käsittelemään. Ennen kaikkea luodaan parempia edellytyksiä opettajan ja oppijan ymmärrykselle, oppimiselle.

Lähde: O., Brenifier. Keskusteleva opetus. 2009. s. 9-14.

Mitä opin opettamisesta?

Osallistaminen ja aktivointi innostaa oppimaan

HAMK/AOKK:n pedagogisten opintojen opetusharjoittelu on takana päin ja on aika arvioida omaa oppimista; reflektoida opettajana kehittymistä. Kävin lukemassa muiden itsearviointeja moodlesta ja löysin niistä paljotuttua.

 • Odotusta ja jännitystä kaiken sujumisesta.
 • Halua opiskelijoiden aktivointiin ja motivointiin.
 • Yritystä hyödyntää kaikkea pedagogista oppia – vaihtelevia, monipuolisia ja oppijalähtöisiä opetusmenetelmiä.
 • Epävarmuutta oppimistehtävien ja oppimateriaalin sopivasta määrästä.
 • Huolta opiskelijoiden oppimisesta ja hämmennystä oppijoiden ajoittaisesta välinpitämättömyydestä.
 • Onneksi myös iloa onnistumisista –  opiskelijat innostuivat useimmiten silloin, kun sai itse osallistua ja toimia muiden kanssa.

Oppimispäiväkirjan pitoa blogissa – h.ope

Olin ainoa, joka piti oppimispäiväkirjaa blogissa. Se oli luonteva tapa, koska blogi oli osa opetustani. Tosin kirjoitin ennen kaikkea opetustilanteista ja oppimistehtävistä, vähemmän pohdintaa. Johtuiko se blogin julkisuudesta vai siitä, että aikani meni opetuksen valmisteluun ja blogin opetteluun? Valmiiksi opeksi en tainnut vielä tulla mutta paljon opin ja toivoa on h.ope. Löysin Tanjan kuvauksesta otsikot, joilla jäsentää omia ajatuksiani.

 • Valmistautuminen vei paljon aikaa. Minulle oli tärkeää saada materiaalit ja oppimistehtävät viedyksi blogiin, usein ehdin tehdä sen vasta edellisenä iltana. Blogi oli tukipilarini. Toisaalta suunnitelmiin täytyy jättää tilaa luovuudelle. On hyvä valmistautua mutta yhtä tärkeää on olla läsnä ja luottaa prosessiin.
 • Opetettavat asiat olivat kiteytetyt tavoitteissa, jotka alussa kerroin suullisesti. Huomaan, että niihin olisi ollut hyvä palata ja saavuttamista arvioida aika ajoin. Blogi sisälsi paljon valmista perustietoa mutta myös linkkejä paikkoihin, joita oli tarkoitus yhdessä täydentää. Tarjolla oli myös lisätietoa asiasta kiinnostuville.
 • Esiintyminen jännitti aluksi mutta opiskelijoiden tultua tutummiksi esiintymisestä tuli rennompaa. Iso tietokoneluokka on kuitenkin haasteellinen paitsi keskittymisen myös kuuluvuuden takia. Keskustelu sujuikin parhaiten piirissä tuoleilla istuen – ilman tietokoneita. Äänenvahvistin voisi olla hyvä apu pidemmissä puheissa, kuten opettajatuttuni suosittelee.
 • Opetusmenetelmät olivat haasteellisia toteuttaa. Tiesin sen ennakkoon mutta halusin silti yrittää oppijalähtöisiä, yhteisöllisiä ja osallistavia opetusmenetelmiä. Halusin antaa mahdollisuuden innostua oppimisesta ja harjoittaa myös yleishyödyllisiä avaintaitoja. Nyt tuntuu, että perinteisempi luento joistain asioista olisi voinut olla hyvä lisä, sillä projektityöskentelyssä osa asioista jää liiankin vähälle huomiolle. Ihan kaikki opiskelijat eivät ehkä tutkineet blogia perinpohjin.
 • Palaute jota opiskelijoilta sain, oli pääosin myönteistä. Moni piti toteutusta mukavan erilaisena. Nämä osasivat hienosti hyödyntää vapauden valita esim. itseä kiinnostavan projektiaiheen. Osalle tehtäviin sisältyvä vapaus oli liikaa, eivätkä he osanneet asettaa itselleen oppimista tukevia tavoitteita vaan päinvastoin, käyttivät tilaisuutta hyväkseen päästäkseen helpolla. Opin, että huolta pitää kantaa erityisesti niistä, jotka eivät innostu itse, jotka ovat poissa tunneilta tai eivät jaksa kuunnella. Tähän tarvitaan rohkeutta puuttua, vaatia, kysyä ja toistaa asioita. Yhtä tärkeää on luottaa, arvostaa ja kuunnella.
 • Opettaja on ennen kaikkea oppimisen mahdollistaja ja edellytysten luoja, oppija itsekin.

Elsa moodle omin päin -oppimistehtävä uusille opettajille

Elsa moodle omin päin

Tehtävää tehneet eri alojen opettajat VESO-päivissä YHTY Areena la 13.11.2010 ja MARATAEL la 19.2.2011. Tehtävä sopii hyvin niin uusille opettajille kuin Moodlen kertaajillekin. (Alla oleva ohje ja mainittu kurssi Salpauksessa vapaasti käytettävissä.)

Tehtävänanto ja ryhmäytyminen

 • Muodostakaa kolmen tai kahden*) hengen ryhmät ja jakakaa roolit: opiskelija 1, sijaispettaja, *)uusi opiskelija.
 • Ottakaa avuksi Ohje sijaisopettajalle (Google Docs).
 • Tee tehtävät järjestyksessä, vuorotellen eri rooleissa – seuraava tehtävä on mahollista tehdä vasta kun aiempi on tehty.
 • Toimikaa ryhmänä eli miettikää jokaista vastausta yhdessä vaikka yksi siinä roolissa oleva ”tekee tehtävän”.

1. Opiskelija 1: Elsaan tutustuminen ja tehtävät

 • Kirjaudu Elsaan ja mene kurssille: ElsaDemo ope/opiskelija – ryhmätyö
 • Avain on 2011
 • Tutustu kurssiin, katso keitä kurssilla on (Osallistujat), mitä kuvakkeita ja aktiviteetteja näet, kokeile ”näkymän kutistamista” ja avaamista pikkuruudusta reunassa.
 • Lue ohjeistus alasivulta: Tiedostojen lähetys -tehtävätyypin kuvaus (löytyy myös: Aktiviteetit/Aineisto)
 • Tee tehtävä: Runo tai hyvä ajatus, ohjeen mukaan (löytyy: Aktiviteetit/Tehtävät)
 • Tee tehtävä: Lähetä opettajalle Kahvilasta jokin kysymys tekemääsi tehtävään liittyen (esim. onko aihe vapaa, saako mukaan liittää kuvan tms.)

2. Opettaja jatkaa: Elsaan tutustuminen, tehdyn tarkastelu ja palautteen anto

 • Kirjaudu Elsaan.
 • Varmista – ja tarvittaessa pyydä Verkko-opetuspalveluista verkkoapu(at)salpaus.fi – että sinut on liitetty opettajaksi kurssille: ElsaDemo ope/opiskelija – ryhmätyö.
 • Tutustu hetken yleisesti kurssiin opettajan roolissa.
 • Tee tehtävä: Avaa Ylläpito/Asetukset. Kirjoita nimesi Yhteenvetoon opettajiin. Tarkista Saatavuus-kohdasta kurssin Avain. Tallenna muutokset sivun lopusta.
 • Tarkastele mitä opiskelija 1 on ehtinyt tehdä kurssilla (ks. Ohje sijaisopettajalle 3)
 • Tee tehtävä: Tarkista opiskelija 1:n tekemä Runo tai hyvä ajatus -tehtävä, anna arvosana (1-3) ja sanallista palautetta (ks. Ohje sijaisopettajalle 5).
 • Tee tehtävä: Lue opiskelija 1:n tehtävään liittyvä kysymys Kahvilasta ja lähetä siihen jokin vastaus

3. Uusi opiskelija: AD-tunnuksen aktivoiminen

 • Jos et ole koskaan aiemmin kirjautunut Elsaan, tee se nyt.

4. Opettaja: Opiskelijan lisääminen kurssille ja tiedotteen lähettäminen

 • Tee tehtävä: Lisää (ryhmän) uusi opiskelija kurssille (ks. Ohje sijaisopettajalle 4).
 • Tee tehtävä: Lähetä Uutinen, jossa muistutat opiskelijoita Oppimispäiväkirjaan kirjoittamista.

5. Molemmat opiskelijat: Oppimispäiväkirjamerkintä

 • Uutisista lähetetyt opettajan viestit tulevat kopiona myös sähköposteihin (oikeilla verkkokursseilla) – käy nyt lukemassa Uutisiin tullut opettajan viesti.
 • Tee tehtävä: Avaa oma Oppimispäiväkirjasi ja kirjoita mielipiteesi Elsasta (löytyy Aktiviteetit/Tehtävät).

6. Opettaja: Oppimispäiväkirjojen arviointi ja kommentointi

 • Tee tehtävä: Avaa ja lue opiskelijoiden Oppimispäiväkirjat (ks. Aktiviteetit/Tehtävät). Anna arvosana (Suoritusmerkintä) ja kommentoi halutessasi kirjoituksia. Tallenna palaute.

7. Molemmat opiskelijat: opettajan palaute

 • Käy katsomassa opettajan antama palaute: Ylläpito/Arvioinnit.

8. Lisätehtäviä

 • Opiskelijana kokeile myös muita Elsaan tehtyjä esimerkkiharjoituksia. Löydät ne kohdasta  Aktiviteetit: Valinta, Tentti, Wiki ja Sanasto.
 • Opettajana tarkastele uudelleen opiskelijakohtaisia tietoja erilaisista raporteista ja eri keskusteluihin lähettyjä viestejä (ks. Ohje sijaisopettajalle 3).

5. OH/Lamk: iGoogle ja Google Docs – neljästä tehtävästä oma esitys

5. ma 27.9. klo  8.15 – 11.00

Kertaus viime kerran tehtävistä, tärkeimmät kohdat työvälineistä iGoogle ja Google Docs. Vilkaisu myös Netvibes:iin.

Jatketaan annettujen some-oppimistehtävien tekemistä valikoiden seuraavasti:

 • Valitse tehtävälistalta vähintään neljä ja tee ne ohjeiden mukaan. Saa tehdä kaikki:)
 • Kokoa tehtävistä oma esitys Google Docsiin Presentation. (Saa olla persoonallinen ja sisältää mielipiteitä, omakohtaisia kokemuksia, kuvakaappauksia, linkkejä…)
 • Tee esitykseen myös otsikkodia: tekijän nimi, pvm, keksi esityksellesi myös nimi.
 • Varaa esityksestäsi aina yksi sivu yhdelle aiheelle(tehtävälle). Tiivistä siis olennaisin.
 • Julkaise (share) esityksesi niille jotka tietävät linkin. Vie esitykseesi johtava linkki kahteen paikkaan:
  1) Reppu moodlen verkkotekstiin (kurssin arviointia eli opea varten) ja
  2) Reppu moodlen keskusteluun kohtaan Google Presentation muille nähtäväksi.
 • Halutessasi voit tehdä tehtävän myös jollain muullakin ohjelmalla, jolla sen voi julkaista. Yksi hyvä ja mielenkiintoinen ohjelma tutustuttavaksi on Prezi.com