Mitä opin opettamisesta?

Osallistaminen ja aktivointi innostaa oppimaan

HAMK/AOKK:n pedagogisten opintojen opetusharjoittelu on takana päin ja on aika arvioida omaa oppimista; reflektoida opettajana kehittymistä. Kävin lukemassa muiden itsearviointeja moodlesta ja löysin niistä paljotuttua.

 • Odotusta ja jännitystä kaiken sujumisesta.
 • Halua opiskelijoiden aktivointiin ja motivointiin.
 • Yritystä hyödyntää kaikkea pedagogista oppia – vaihtelevia, monipuolisia ja oppijalähtöisiä opetusmenetelmiä.
 • Epävarmuutta oppimistehtävien ja oppimateriaalin sopivasta määrästä.
 • Huolta opiskelijoiden oppimisesta ja hämmennystä oppijoiden ajoittaisesta välinpitämättömyydestä.
 • Onneksi myös iloa onnistumisista –  opiskelijat innostuivat useimmiten silloin, kun sai itse osallistua ja toimia muiden kanssa.

Oppimispäiväkirjan pitoa blogissa – h.ope

Olin ainoa, joka piti oppimispäiväkirjaa blogissa. Se oli luonteva tapa, koska blogi oli osa opetustani. Tosin kirjoitin ennen kaikkea opetustilanteista ja oppimistehtävistä, vähemmän pohdintaa. Johtuiko se blogin julkisuudesta vai siitä, että aikani meni opetuksen valmisteluun ja blogin opetteluun? Valmiiksi opeksi en tainnut vielä tulla mutta paljon opin ja toivoa on h.ope. Löysin Tanjan kuvauksesta otsikot, joilla jäsentää omia ajatuksiani.

 • Valmistautuminen vei paljon aikaa. Minulle oli tärkeää saada materiaalit ja oppimistehtävät viedyksi blogiin, usein ehdin tehdä sen vasta edellisenä iltana. Blogi oli tukipilarini. Toisaalta suunnitelmiin täytyy jättää tilaa luovuudelle. On hyvä valmistautua mutta yhtä tärkeää on olla läsnä ja luottaa prosessiin.
 • Opetettavat asiat olivat kiteytetyt tavoitteissa, jotka alussa kerroin suullisesti. Huomaan, että niihin olisi ollut hyvä palata ja saavuttamista arvioida aika ajoin. Blogi sisälsi paljon valmista perustietoa mutta myös linkkejä paikkoihin, joita oli tarkoitus yhdessä täydentää. Tarjolla oli myös lisätietoa asiasta kiinnostuville.
 • Esiintyminen jännitti aluksi mutta opiskelijoiden tultua tutummiksi esiintymisestä tuli rennompaa. Iso tietokoneluokka on kuitenkin haasteellinen paitsi keskittymisen myös kuuluvuuden takia. Keskustelu sujuikin parhaiten piirissä tuoleilla istuen – ilman tietokoneita. Äänenvahvistin voisi olla hyvä apu pidemmissä puheissa, kuten opettajatuttuni suosittelee.
 • Opetusmenetelmät olivat haasteellisia toteuttaa. Tiesin sen ennakkoon mutta halusin silti yrittää oppijalähtöisiä, yhteisöllisiä ja osallistavia opetusmenetelmiä. Halusin antaa mahdollisuuden innostua oppimisesta ja harjoittaa myös yleishyödyllisiä avaintaitoja. Nyt tuntuu, että perinteisempi luento joistain asioista olisi voinut olla hyvä lisä, sillä projektityöskentelyssä osa asioista jää liiankin vähälle huomiolle. Ihan kaikki opiskelijat eivät ehkä tutkineet blogia perinpohjin.
 • Palaute jota opiskelijoilta sain, oli pääosin myönteistä. Moni piti toteutusta mukavan erilaisena. Nämä osasivat hienosti hyödyntää vapauden valita esim. itseä kiinnostavan projektiaiheen. Osalle tehtäviin sisältyvä vapaus oli liikaa, eivätkä he osanneet asettaa itselleen oppimista tukevia tavoitteita vaan päinvastoin, käyttivät tilaisuutta hyväkseen päästäkseen helpolla. Opin, että huolta pitää kantaa erityisesti niistä, jotka eivät innostu itse, jotka ovat poissa tunneilta tai eivät jaksa kuunnella. Tähän tarvitaan rohkeutta puuttua, vaatia, kysyä ja toistaa asioita. Yhtä tärkeää on luottaa, arvostaa ja kuunnella.
 • Opettaja on ennen kaikkea oppimisen mahdollistaja ja edellytysten luoja, oppija itsekin.
Mainokset

5. OH/Lamk: iGoogle ja Google Docs – neljästä tehtävästä oma esitys

5. ma 27.9. klo  8.15 – 11.00

Kertaus viime kerran tehtävistä, tärkeimmät kohdat työvälineistä iGoogle ja Google Docs. Vilkaisu myös Netvibes:iin.

Jatketaan annettujen some-oppimistehtävien tekemistä valikoiden seuraavasti:

 • Valitse tehtävälistalta vähintään neljä ja tee ne ohjeiden mukaan. Saa tehdä kaikki:)
 • Kokoa tehtävistä oma esitys Google Docsiin Presentation. (Saa olla persoonallinen ja sisältää mielipiteitä, omakohtaisia kokemuksia, kuvakaappauksia, linkkejä…)
 • Tee esitykseen myös otsikkodia: tekijän nimi, pvm, keksi esityksellesi myös nimi.
 • Varaa esityksestäsi aina yksi sivu yhdelle aiheelle(tehtävälle). Tiivistä siis olennaisin.
 • Julkaise (share) esityksesi niille jotka tietävät linkin. Vie esitykseesi johtava linkki kahteen paikkaan:
  1) Reppu moodlen verkkotekstiin (kurssin arviointia eli opea varten) ja
  2) Reppu moodlen keskusteluun kohtaan Google Presentation muille nähtäväksi.
 • Halutessasi voit tehdä tehtävän myös jollain muullakin ohjelmalla, jolla sen voi julkaista. Yksi hyvä ja mielenkiintoinen ohjelma tutustuttavaksi on Prezi.com

4. OH/Lamk: Tekijää vaille jääneet some-aiheet – iGoogle ja Google Docs käytännössä

4. ke 22.9.2010 klo 10.15-11.45

Opettaja esittelee tekijöitä vaille jääneet loput some-aiheet: mikroblogi, henkilökohtainen verkkoportaali.. Nämäkin tiedot on koottu Lamk ja Salpaus wikiin, Opetus-spaceen.

Lopputunnin oppimistehtävinä ovat

 • tutustuminen iGoogleen. Omasta räätälöidystä iGooglesta otetaan kuvakaappaus ja viedään se keskustelun liitteeksi moodleen kaikkien nähtäville.
 • tutustuminen Google Docsiin. Toimitaan taas 2-3 hengen ryhmissä. Yksi ryhmän jäsen jakaa tiedoston muille ja yhdessä laaditaan vastaus, joko itse valitusta aiheesta tai vastaus kysymykseen ”Perinteisen  lähiopetuksen ja verkko-opetuksen eroja, hyötyjä ja haasteita”. Tiedosto julkaistaan linkillä kaikkien nähtäville ja linkit kootaan moodlen keskustelualueelle.

3. OH/Lamk: Ryhmätöiden purku ja wiki Confluence

3. ma 20.9.2010 klo 8.15-10.45

Ryhmät esittelevät työnsä tulokset wikiin tehtyä hyödyntäen.

 • Lamk ja Salpaus wikissä on yhteinen Opetus-space, jota opiskelijat pääsevät muokkaamaan AD-tunnuksellaan.
 • Ope on luonut valmiiksi sivun Viestintä ja media/Web 2.0 ja some ja sille eriaihieisia alasivuja, kuten blogi, wiki, mikroblogi, podcast- ja videotiedostot, kuvanjakopavelut. Opiskelijat voivat lisätä alasivuja tarpeen mukaan.

Tässä pääsen ainakin itse ekaa kertaa kokeilemaan miten toimii wiki monen ryhmän työskentelyssä. Seutraava opiskelijaryhmä

2. OH/Lamk: Ryhmätyöskentelyä ja AC

2. ke 15.9.2010 klo 10.15-11.45

Tehdään ryhmätöitä hyödyntäen Adobe Connect -verkkokousympäristöä. Opiskelijat kirjautuvat AC:hen AD-tunnuksillaan. Osa opiskelijoista on kanssani luokassa mutta suurin osa etänä muualla, kuten Ari on työhuoneessaan. Hyödynnämme myös AC:n mahdollisuutta siirtyä ryhmätyöhuoneisiin.

Tässä päästään kokeilemaan myös miten toimii wiki monen ryhmän työskentelyssä. Seuraava opiskelijaryhmä jatkaa tämän ryhmän työstä täydentäen, muokaten, korjaten edelleen.

1. OH/Lamk: Alkukartoitus ja ryhmätyöaiheet

1. ma 13.9.2010 klo 8.15-10.45

Päästäkseni kartalle opiskelijoiden lähtötasosta, teemme ryhmätyön, jossa 2-3 hengen ryhmissä kirjataan lapuille ajatuksia, käsityksiä ja tietoja keskeisistä sosiaalisen median välineistä ja palveluista kuten blogi, wiki, verkkoyhteisö, mikroblogi, jaetut kirjanmerkit, rss.

Koska olemme tietokoneluokassa riveittäin, liikutamme ihmisten sijaan paperille kirjoittamiani aiheita ryhmästä aina seuraavalle. Aikaa ensimmäiseen aiheeseen kuluu 10 min mutta ryhmätyön edetessä – ja kuvausten täydentyessä – 5 min riittää. Lopuksi vielä kokoan ja kommentoin ryhmien tekemää täydentäen kuvauksia suullisesti. Opiskelijoiden ryhmätyön tulokset, kännykkäkameran kuvista tehty Picasa-verkkoalbumi, viety YouTubeen:

Esittelen seuraavan ryhmätyötehtävän, jossa perehdytään itse valittuun some-aiheeseen ohjaavien kysymysten avulla.

 • LAMKin Reppu moodlessa on verkkokurssi, jossa on opintojakson aineistoa ja tehtävät. Moodlea hyödynnetään nytkin esim. aiheen valinnassa (valinta) ja ryhmätietojen annossa (wiki).
 • Ryhmätyöt viedään LAMKin ja Salpauksen Confluence wikiin wiki.lamk.fi Opetus-sivustolle, jonne opiskelijat pääsevät AD-tunnuksella.
 • Ryhmätöistä tullaan pitämään 10-15 min esitykset.
 • Esittelen lyhyesti kummankin wikin – Moodle ja Confluence – käytön.

II OH/Lamk – Opetusharjoittelu alkaa some-osuudella LAMKin opiskelijoille

Aloitan opeopintojen opetusharjoitteluni LAMKin tekniikan laitoksen opiskelijoiden kanssa. Sisältönä on 1 op:n verran sosiaalista mediaa, joka on osa suurempaa 5 op:n Tietotekniikka-opintojaksoa. Suunnittelemme osuuteni opintojaksosta vastaavan opettajan Arin kanssa.

 • Tämä OH/Lamk alkaa ma 13.9.2010. Tunnit ovat kaksi kertaa viikossa, aina maanantaisin 8.15-11.45 ja keskiviikkoisin 10.15-11.45. Viimeinen opetuskerta on 29.9.2010.