Some-opintojakso 1 ov maaliskuussa 11

Opetusharjoittelujakso toteutuu 9.-31.3.2011

Sosiaalisen median perusasioiden lisäksi oppimistehtävissä on tarkoitus harjoitella avaintaitoja kuten oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka. Pedagogisena mallina opetuksen suunnittelussa on käytetty yhteisöllistä oppimista ja autenttista oppimista.


Mainokset