Opetusharjoittelun suunnittelua I

Opetusharjoitteluni sijoittuu syksyyn 2010. Puitteet sille on jo sovittu ja sisältöä suunnitellaan parhaillaan OPSA-opintojaksolla. Kiirehän tässä tuli; juuri loppunut sosiaalisen median opintojakso on vienyt ajan ja ajatukset. Onneksi kaikki tukee niin hyvin toisiaan, että opetusharjoittelukin tuntuu rakentuvan helposti – vaikka itse opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa onkin vielä paljon opeteltavaa.

Paljon on vielä muuttuviakin tekijöitä, mm. media-assistenttien ops vielä tekeillä ja opetuksesta vastaavien kanssa tarkemmin käytännöistäkin sopimatta. Samoin kunnianhimoinen idea tehdä yheistyötä toisen asteen ja ammattikorkeakoulun kanssa vaatii käytännön järjestelyjä,  sopimista. Mahdollinen OEM-seminaarin hyödyntäminen opetuksessa vasta idea jne.

Silti olen innoissani, hyvällä ja yllättävän rauhallisinkin mielin; kiitos ohjaavan opettajani Maj-Britin, jonka asiantuntemus ja kokemus niin itse sisällön kuin tulevan opetuksen toteutuksenkin suhteen rauhoittivat. Ja hyvä oli myös varoitus, etten ota tästä liian suurta urakkaa. Kiitos myös LAMK:n opettajan Arin, jolta tiedän saavani niin ikään varmasti asiantuntevaa tukea ja ihan konkreettistakin apua.

Suunnitelma siis vielä luonnos. Jälleen otin itselleni avuksi kartan, jolla kokonaisuus hahmottuu itselleni paremmin.

OHO: some-opintojakson osaamistavoitteiden luonnostelua

Mainokset