Top4 – asiantuntijaopettajien tapaaminen II

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 26.4.2010

Toisessa tapaamisessa sovitaan, ketkä opettajista ovat mukana kehittämistyössä, työvälineiden testauksessa ja mallintamisessa. Tarkoitus on myös esitellä ja tutustua erilaisiin sosiaalisen median työvälineisiin. Ideanahan on, että jokainen hyödyntää jotain niistä opetuksessaan top-jaksolla. Ehdotan, että otamme niitä harjoituksen vuoksi käyttöön, keskenämme.

 • Alla toisen tapaamisen sisältö karttakuvana (hiirellä kuva isommaksi).
 • Tätä kertaa varten olen jo luonut Google Docsiin avoimen, linkistä avautuvan, tiedoston, jossa on dioina viime kerran yhteiset ajatukset ja kommentointimahdollisuus. Tämä linkki ym. talon wikissä (AD-tunnuksilla sisäänkirjautuminen) http://bit.ly/dkoFHr
 • Diigoon luotu meille toptvt-ryhmä http://groups.diigo.com/group/toptvt

top4 II tapaaminen

Mainokset

Top4 – asiantuntijaopettajien tapaaminen I

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 12.3.2010

Top4-hankkeessa etsitään ja edelleen kehitetään työssäoppimisen, ja laajemminkin työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä. Kehittämistyötä tehdään yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa. Ensimmäisen tapaamisemme sisältö karttakuvana.

asiantuntijaopettajien tapaaminen

top4 ja asiantuntijaopettajat

I Ennakkotehtävä

Tutustuminen Tuki-Pulssissa tehtyyn verkkokurssiin. Tehtävänä oli miettiä miten tehty sisältö sopi omaan opetukseen, omalle alalle ja opiskelijoille. Tehtävä lähetettiin sähköpostitse kutsun yhteydessä.

II Tapaaminen

 • Top4-projektin kuvaus ja ennakkotehtävästä keskustelua.
 • Prosessikävely: Top-jakson vaiheiden (ennen, aikana, jälkeen) sisältöjen ja toimintojen kuvaus liimalapuille ja vienti flapille. Ryhmätyö-tehtävä. Yhteinen tehdyn purku ja keskustelua millaisia tieto- ja viestintäteknisiä/sosiaalisen median työvälineitä voitaisiin eri tilanteissa hyödyntää. Esim. oppimispäiväkirjan pitoa blogissa, yhteydenotto opettajaan Skypellä jne.
 • Tapaaminen videoitiin talteen poissaolleille myöhemmin lähetettäväksi.

Wikityöpaja verkko-opetuksen mentoreille

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 14.4.2010

Pidimme ePassi-koulutuksen wiki-työpajan Päijät-Hämeen verkko-opetuksen mentoreille. Meitä oli kaksi opettajaa, Arja Burmoi ja minä. Laadin jälleen kartan koulutuksen sisällöstä.

wikityopaja mentoreille

wikityöpaja

Opetuskeskustelu on osoittautunut hyväksi tavaksi aloittaa opetus. Se kokoaa kaikkien mukana olevien ajatukset opittavasta asiasta, herättelee ja tuo esiin ennakkokäsitykset, ajatuksia myös jaetaan ja tuodaan esille erilaiset näkemykset. Lisäksi opettaja tuo heti alkuun keskeistä ydintietoa aiheesta – päästään siis hyvin kartalle.

Moodlen wiki olikin useimmille tuttu mutta jotain uuttakin ilmeni. Niinhän usein käy, kun aiheeseen kunnolla perehdytään. Tällä kertaa kokeiltiin yhdessä miten käy, kun tehtiin muutoksia kohtaa aseta liput – muutokset sulkivat koko wikisivun, joka kyllä saatiin lopulta takaisin. Yhtaikaista työstämistä kannattaa tässä wikissä välttää, vain yhden tehty tallentuu, muiden tehty voi kadota bittiavaruuteen.

Wikispaces oli myös minulle aika uusi tuttavuus. Töissä kun olen perehtynyt ja käyttänyt wiki Confluencea. Wikispaces tuntuu aika nopeasti haltuun otettavalta. Loin itselleni myös harjoitteluwikin veop.wikispaces.com

Wiki Confluence on Salpauksen ja LAMKin yhteinen wiki. Confluence on maksullinen ja siksi siinä onkin jo paljon ominaisuuksia ja nyt alkaa olla  jo aika paljon sisältöäkin, ks. wiki.lamk.fi. Haku-toiminnon käyttö on välttämätöntä asioiden etsintään.  Itseäni viehättää tekemisen näkyminen ja jakaminen – listasin oman työni keskeiset asiat omalle wikisivulleni. Osa sivuista on avointa, osa edellyttää AD-tunnusta (Salpauksen/LAMKin henkilöstöön tai opiskelijoihin kuulumista). Avoin sivu on esim. Seminaarisatoa, jonne olen itsekin kirjannut ajatuksiani. Talon väelle näkyvä sivu on esim. em. työwikini.

Moodle-perehdytys TTTT-valmennusjakson opettajille

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 14.4.2010

Neljäs ryhmä opettajia on lähdössä työelämäjaksolle, hankkeen Työelämä tutuksi – työssäoppiminen tavaksi puitteissa. Olen pitänyt lyhyet tunnin perehdytykset Elsa Moodle verkko-oppimisympäristön käytöstä kaikille kolmelle aiemmallekin ryhmälle.

Elsa toimii materiaalien koontipaikkana ja yhteydenpidon välineenä. Elsan keskustelualueen kautta hankkeen toimijat lähettävät ryhmäkohtaisia tiedotteita ja kaikkien toivotaan lähettävän terveisiä työelämästä Avoimelle keskustelufoorumille. Myös loopuraportit lähetetään Elsaan tehtävänpalautus-linkin kautta.

Opettajissa on aina ollut muutamia, joille Elsa onkin jo entuudestaan tuttu. Tämä on hyvä; he ovat yleensä niitä, jotka avaavat keskustelun ja saavat muutkin mukaan. Avoimen keskustelufoorumin viestit tulevat edelleen kaikille TTTT:ssä mukana olleille. Viestien tilauksen voi perua, ellei  halua olla kuulolla ja osallistua konkarina keskusteluun.

HoReCa-alan opiskelijoiden moodle-perehdytys

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
– suunnittelu ja toteutus 16.4.2010

Uutta hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoa aloittavan opiskelijaryhmän perehdyttäminen Elsa moodlen käyttöön yhdessä opettaja Tarja Laaksosen kanssa. Mukana opiskeijoita myös muista ryhmistä. Kokonaisuuden hahmotus kuvana (klikkaa kuva isoksi).

Moodle perehdytys HotRaCat

Moodle perehdytys HotRaCat

Sosiaalinen media

 • on ennen kaikkea toimintatapa, jonka sosiaalisen median välineet mahdollistavat
 • yksilöllisyys – yhteisöllisyys
 • yksityisyys – julkisuus, avoimuus
 • osallistuminen, itse tekeminen, jakaminen
 • nopeus, reaaliaikaisuus
 • helppoa, ilmaista
 • tietosuoja, tietoturva – tiedä mitä teet
 • hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa, työssä, vapaa-ajalla
 • rss, blogi, mikroblogi, wiki, jaetut kirjanmerkit, kuvanjakopalvelut, podcastit, pikaviestimet jne.

Satunnaisia poimintoja:

Elsa Moodlen toimintojen esittely ja harjoittelu

 • Sisään kirjautuminen / AD
 • Omat kurssit, rekisteröityminen
 • Omat tiedot
 • Käyttöliittymä
 • Keskustelut: Uutiset, avoin foorumi
 • Yksityisviestit
 • Tehtävätiedostojen palautus
 • Wiki
 • Chat
 • Sanasto

HoReCa-alan verkkokursseille on oma kategoriansa. Elsan demo-kurssilla voi harjoitella toimintoja. Kirjautuminen AD-tunnuksilla, avaimella: elsa

Kellotaulu-treffit

Sovitaan kahdet treffit, joilla tullaan keskustelemaan aiheista omat tietokoneen käyttötaidot ja mielipiteeni sosiaalisesta mediasta.

Elsa Moodlen perustoimintojen harjoittelua

Opiskelijat saivat itse arvioida oman tasonsa: he saivat valita, menevätkö II-ryhmään, jossa edetään joutuisasti asiat kerraten vai I-ryhmään, jossa aletaan ihan alusta ja ajan kanssa. Alustavastihan perustoiminnot oli jo esitelty ja katsottu yhdessä.

Itse opetin I-ryhmää. Aikaa meni paljon jo AD-tunnusten vaihtamiseen, koneet toimivat hyvin h i t a a s t i . Saimme lopulta kaikki ilmoitetuiksi kolmelle pian alkavalle opintojaksolle. Kaikki oppivat myös kuinka ennakkotehtävään vastataan Elsan verkkotekstissä; tehtävä tulee tehdä jo tulevan viikonlopun aikana. Keskustelutoiminto ehdittiin katsoa vain pikaisesti. Onneksi asiat tulevat kerrattua ja opittua varamasti opintojen myötä.

SOME & TOP -opinnäytetyön alkuun

Aloitin opinnäytetyötäni varten uuden erillisen blogin. Se onkin oma iso kokonaisuutensa, joten sille on hyvä olla ihan oma paikkansa. Lisäksi huomasin – opiskelijoita blogin käyttöön ohjatessani – että olisi ihan hyvä hallita WordPressin lisäksi myös monen suosima Blogger. Samoja toimintoja mutta vähän eri tavoin.

SOME & TOP -blogini sijaitsee siis Google-tilin yhteydessä Bloggerissa tvtsometop.blogspot.com/