TOP Lontoossa – blogi oppimispäiväkirjana

3. vuoden merkonomiopiskelijat lähtevät Lontooseen TOP-jaksolle. Heidän opettajansa seuraavat TOP-jaksoa oppimispäiväkirjojen eli opiskelijablogien kautta.

O p e t u s –  j a   o p p i m i s t i l a n n e
suunnittelu ja toteutus 29.3.2010

I Opeblogin käyttöönotto

http://blogit.salpaus.fi/toplontoo/

Opettajille luotiin blogi, johon opiskelijoiden blogit tullaan linkittämään, eli tilaamaan rss-syötteinä. Opeblogista haluttiin pelkistetty niin sisällöltään kuin teemaltaan.

Koska opiskelijoita on vain viisi, mietimme josko kaikki olisivat kirjoittaneet samaiseen opeblogiin. Päädyimme henkilökohtaisiin; jokainen saa luoda omannäköisen bloginsa.

II Opiskelijoiden perehdytys bloggaamiseen

blogi oppimispäiväkirjana

kokonaishahmotus

a) Kokonaisuuden hahmottaminen

 • Blogi oppimispäiväkirjana: avoimuus, julkisuus, henkilökohtaisuus, yhteisöllisyys
 • Tavoitteet ja käytännöistä sopiminen
 • Oman blogin luominen
 • Ope- ja opiskelijablogien keskinäinen linkitys: rss-syötteen tilaus

b) Oman blogin luominen

 • http://wordpress.com (muita ilmaisia esim. blogger.com)
 • Vahvistusviestin hyväksyminen sähköpostitse
 • Blogin asetukset
  • Ulkoasu: Teemat
  • Ulkoasu: Vimpaimet (Meta/Tili, Linkit, RSS…)
  • Asetukset: Yleiset/Aika
  • Asetukset: Keskustelu (mm. kommenttien julkaisu)
  • Artikkelit: Aiheet (Avainsanat)
 • Blogin sisältö
  • Sivut: About
  • Artikkelit: Muokkaa..
  • Linkit:
 • Opettajien ja muiden blogien tilaus
  • Ulkoasu: Vimpaimet/RSS

c) Oppimistavoitteet – käytännöistä sopiminen

 • TOP-jakson tavoitteet
 • Blogikirjoittamisen käytännöt
Mainokset

WordPress-bloginteon ohjeita

BLOGIN LUOMINEN
VIDEO-OHJEITA
VAIHE-VAIHEELTA OHJEITA
MUITA HYVIÄ OHJEITA

Opetustuokioita oppijakeskeisillä menetelmillä

Tehtävänanto

Ryhmäämme 6 kuului tässä tehtävässä itseni lisäksi Teija, Juha ja Jaakko. Tehtävänämme on pitää ryhmälle 20 min opetustuokio jollain oppijakeskeisellä menetelmällä. Sekä menetelmän, että optettavan aiheen saa jokainen itse valita. Oman haasteensa tiknateeseen tuo se, että opetus tehdään kokonaan verkossa.

Oma opetustuokio

Opetettava aiheeni on blogi oppimispäiväkirjana. Opetusmenetelmänä kokeilen opetuskeskustelua. Ja konkreettisena taitona on blogimerkinnän tekeminen. Huomaan, että nämä kaikki ovat – aikaan ja tilanteeseen nähden – aika vaativia juttuja toteuttaa. Tarkoituksena onkin harjoitella, joten rennosti vaan.

Opetuskeskustelu opetusmenetelmänä

 • vastuu onnistumisesta paitsi opettajalla myös opiskelijoilla
 • soveltuu tilanteisiin, joissa omien ajatusten muotoilu ja muilta oppiminen, keskustelutaitojen kehittäminen ja ongelmien yhdessä selvittäminen keskeistä
 • aiheen tulee olla jollain tapaa tuttu mutta sopivan haastava
 • siihen ei saa olla yhtä oikeaa vastausta
 • tavoitteena voi olla esim. tilanteen analysointi ja erilaisten näkemysten esittely ja jakaminen
 • opettaja on läheisessä vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa
 • voidaan päästä lähemmäksi opiskelijoiden omaa ajattelua
 • menetelmä luokitellaan vaativaksi: opettajalta vaaditaan mm. tilanneherkkyyttä ja aktivointitaitoa, hänen pitää antaa tilaa opiskelijoille ja osata rakentaa keskustelua yhdessä heidän kanssaan (dialogi)
 • Lähde: TKK Opettajan käsikirja, ks. http://opetuki.tkk.fi/fi//ajankohtaista/uutiset/view/opettajan_kasikirja/

Opetuskeskustelun kysymyksiä ja keskusteluaiheita

 • Mitä omia kokemuksia sinulla on blogista?
 • Mitä mieltä olet ajatuksesta käyttää blogia oppimispäiväkirjana omissa opinnoissasi?
 • Olisiko blogisi kokonaan avoin ja julkinen?
 • Mitä mahdollisuuksia blogit tarjoavat, mihin niitä voi käyttää?
 • Millä tavoilla itse hyödyntäisit mahdollisuuksia jos sinulla olisi/on blogi?
 • Verkostoituisitko mm. tilaamalla toisten blogien rss-syötteitä?
 • Kokoaisitko blogiisi linkkejä?
 • Jne.

Lopuksi tehdään lyhyt yhteenveto keskustelussa esiin nousseesta.

Konkreettisen taidon oppiminen

Blogimerkinnän kommentointi, joka tehdään tähän h.ope-blogiin. Tehtävänä on kommentoida tätä ryhmän opetustuokioihin liittyvää blogimerkintää. Voit esim. kuvata lyhyesti oman opetustuokiosi.

Kommentointi tehdään seuraavasti:

 • Napsauta otsikon vieressä olevasta Leave a comment.
 • Kirjoita tekstikenttään kommenttisi, anna oma nimesi/nimierkkisi ja s-postiosoitteesi. Jos haluat että saat tiedon jatkossa jatkokommenteista, valitse Notify…
 • Lopuksi lähetä napsauttamalla Submit Comment.

Oppimisprosessin vaiheet

Oppimisprosessin vaiheet (Kupias 2008, mukaellen Toijala 2010)

Alkuperäisessä kuvassa vaiheet muodostavat spiraalin, tässä ne on kuvattu polkuna.  Prosessin vaiheet ovat usein päällekkäisiä ja palautuvia, kyse ei ole lineaarisesta jatkuvuudesta (Kupias, P. 2008. Kouluttajana kehittyminen, 3. 38 – 40).